OMZIEN NAAR DE ANDER

Heb oog voor elkaar

Dit is de eerste peiler waar de adventbox zich op richt.

In deze tijd is het, meer dan voorheen, van belang oog te hebben voor elkaar. Elkaar zien wij als een breed begrip: dierbaren, zoals vrienden en familie, maar ook mensen met een speciale hulpvraag, denk aan eenzame ouderen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In de box zit een activiteit of een product die je stil laat staan bij deze doelgroep. 

"Voor eenzame ouderen is het bijzonder en fijn om extra aandacht te krijgen"
"Jij koopt onze koek en wij kunnen iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten. Dat noemen wij: Lekker Sociaal".